Tamar Line Set

Barcode : 590000283

ערכת שי ייחודית המכילה 3 מוצרים ק.גוף 150 סמ"ק תרחיץ פנים 150 סמ"ק ת.רחצה 150 סמ"ק

$0.00
Quantity: 

Tags to product

בתאריכים 5/12-28/2
לכל המזמינים 3 פריטים
מהסדרות השונות יקבלו במתנה ק.ידיים רגליים תמר
Created by Afik Adv.